• Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Koperty Twoich marzeń.

  Pełny asortymet, kolorystyka, personalizacja.
 • Nadruki na kopertach.

  - tak Cię widzą, jak do nich napiszesz!
 • Drukujemy WSZYSTKO!

  Bo w kopercie najważniejsza jest zawartość.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 POPW 1.4/2018

 naglowek parp grupa pfr unia fundusze polska

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie rekomendacji strategii Wzorniczej w Przedsiębiorstwie A&G Koperty Sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.

1.      ZAMAWIAJĄCY:

A&G Koperty Gołdapska Fabryka Kopert Sp. z o.o.
19-500 Gołdap
ul. Strefowa 3
NIP: 847 14 38 088
Adres strony internetowej: www.agkoperty.pl
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      Przedmiot zamówienia :

1.    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków trwałych – MASZYNA DO FOLIOWANIA
W zakres dostawy wchodzi także transport urządzenia do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie maszyny.
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagane minimalne parametry techniczne/ funkcjonalności zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Informacje o ogłoszeniu:

Data publikacji: 27.11.2018

Termin składania ofert: 27.12.2018

Numer ogłoszenia: 1152065

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego, wskazany wpkt. 1 zapytania ofertowego, do dnia 27.12.2018r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.Zamawiający dopuszcza przesłanie ofert drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ofertymailowe powinny być przygotowane w formie plików pdf. W tytule maila zapis „OFERTA NAMASZYNĘ DO FOLIOWANIA KOPERT".Ofertę, przesyłaną pocztą, kurierem lub dostarczaną osobiście, zawierającą wszystkie wymaganeniniejszym zapytaniem dokumenty należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Na kopercienależy podać nazwę i adres wykonawcy oraz dopisać „OFERTA NA MASZYNĘ DO FOLIOWANIAKOPERT".

Załączniki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 POPW 1_4_2018

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy_1_2018-11-28

Załącznik Nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu_

Załącznik Nr 4- oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych_

Załącznik nr 5 - wykaz dostaw referencjnych

Załącznik Nr 6 Klauzula Informacyjna RODO

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 POPW 1.4/2018

 naglowek parp grupa pfr unia fundusze polska

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie rekomendacji strategii Wzorniczej w Przedsiębiorstwie A&G Koperty Sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.

1.      ZAMAWIAJĄCY:

A&G Koperty Gołdapska Fabryka Kopert Sp. z o.o.
19-500 Gołdap
ul. Strefowa 3
NIP: 847 14 38 088
Adres strony internetowej: www.agkoperty.pl
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      Przedmiot zamówienia :

1.      Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków trwałych – MASZYNA MODUŁOWA DO PRODUKCJI KOPERT
W zakres dostawy wchodzi także transport urządzenia do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie maszyny.
Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu używanego środka trwałego, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki :
a)      Wykonawca sprzedający środek trwały wystawi deklarację określającą jego pochodzenie – treść deklaracji zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego
b)      Wykonawca sprzedający środek trwały potwierdzi w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych ( zał. Nr.6)
c)      cena środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż wartość podobnego nowego środka trwałego.
2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagane minimalne parametry techniczne funkcjonalności zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 POPW 1_4_2018

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych

Załącznik nr 5 - wykaz dostaw referencyjnych

Załącznik Nr 6 - deklaracja pochodzenia używanego środka trwałego

Załącznik Nr 7 - Klauzula Informacyjna RODO

 

Realizacja projektu z Funduszy Europejskich - Wzmocnienie konkurencyjności A&G Koperty

logo FE Polska Wschodnia rgb 1

UE EFRR rgb 1

 

 

 

 

A&G KOPERTY Gołdapska Fabryka Kopert Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wzmocnienie konkurencyjności A&G Koperty poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania i wykorzystania wzornictwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetoweji I Przedsiębiorcza Polska WschodniaDziałania 1.4 Wzór na konkurencję
I Etap

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu o wyróżniającym się nowoczesnym wzornictwie.

Całkowita wartość projektu wynosi 75522,00 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 61400,00 zł
Wartość dofinansowania projektu z UE: 52190,00 zł

A&G Koperty Gepardem Biznesu 2016

Miło nam poinformować że firma A&G Koperty została ujęta w 11 edycji konkursu Gepardy Biznesu i uzyskała tytuł Gepard Biznesu 2016.

Spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego Biznesu w lutym  2017 r., tytuł Gepard Biznesu 2016 uzyskało 3971 firm, bo ich wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 150 proc.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Koperty RBD

 

Koperty RBD  z rozszerzanymi bokami i spodem

 • bezpieczeństwo przesyłki (papier kraft 130 - 150 g/m2, najwyższej jakości klej na gorąco)
 • duża pojemność na przesyłkę (rozszerzany bok C4 i B4 - 38mm, E4 - 40 mm)
 • różne formaty (C4 229x324x38, B4 250x353x38, E4 280x400x40 mm)

» NAJNIŻSZE CENY W POLSCE