• Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Koperty Twoich marzeń.

  Pełny asortymet, kolorystyka, personalizacja.
 • Nadruki na kopertach.

  - tak Cię widzą, jak do nich napiszesz!
 • Drukujemy WSZYSTKO!

  Bo w kopercie najważniejsza jest zawartość.

Zmiana adresu Oddziału w Warszawie - 28.06.2021r.

Informujemy, że od dnia 28.06 2021 r. ulega zmianie adres pod którym będzie działał nasz Oddział w Warszawie
Nowy Adres :
Ul. Kabaretowa 21
01-942 Warszawa
Wszystkie  dane rejestrowe, telefony, adresy e-mail pozostają bez zmian.
Proszę o uwzględnienie powyższych zmian w planowaniu wizyty w naszym oddziale,
a także w danych do  przesyłek dostarczanych do Centrum Druku Kopert w Warszawie.

Nowości produktowe

 • Nowe koperty z klejem nakładanym na gorąco
 • Łatwe i szybkie zaklejanie
 • Lepsza ochrona korespondencji
koperta z klejem nakładanym na gorąco

Certyfikaty

CERTYFIKAT FSC ®

 

FSCR3d67k.cmyk.jpg

 

Proszę pytać o produkty z certyfikatem FSC®.

Miło nam poinformować, że A&G Koperty sp. z o.o. Gołdapska Fabryka Kopert od 30.10.2008 jest posiadaczem certyfikatu pochodzenia produktu FSC® o numerze BV-COC-929472.

Realizacja projektu z Funduszy Europejskich - Wzmocnienie konkurencyjności A&G Koperty

logo FE Polska Wschodnia rgb 1

UE EFRR rgb 1

 

 

 

 

A&G KOPERTY Gołdapska Fabryka Kopert Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wzmocnienie konkurencyjności A&G Koperty poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania i wykorzystania wzornictwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetoweji I Przedsiębiorcza Polska WschodniaDziałania 1.4 Wzór na konkurencję
I Etap

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu o wyróżniającym się nowoczesnym wzornictwie.

Całkowita wartość projektu wynosi 75522,00 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 61400,00 zł
Wartość dofinansowania projektu z UE: 52190,00 zł