• Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Koperty Twoich marzeń.

  Pełny asortymet, kolorystyka, personalizacja.
 • Nadruki na kopertach.

  - tak Cię widzą, jak do nich napiszesz!
 • Drukujemy WSZYSTKO!

  Bo w kopercie najważniejsza jest zawartość.

Realizacja projektu z Funduszy Europejskich - Wzmocnienie konkurencyjności A&G Koperty

logo FE Polska Wschodnia rgb 1

UE EFRR rgb 1

 

 

 

 

A&G KOPERTY Gołdapska Fabryka Kopert Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wzmocnienie konkurencyjności A&G Koperty poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania i wykorzystania wzornictwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetoweji I Przedsiębiorcza Polska WschodniaDziałania 1.4 Wzór na konkurencję
I Etap

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu o wyróżniającym się nowoczesnym wzornictwie.

Całkowita wartość projektu wynosi 75522,00 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 61400,00 zł
Wartość dofinansowania projektu z UE: 52190,00 zł