• Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Koperty Twoich marzeń.

  Pełny asortymet, kolorystyka, personalizacja.
 • Nadruki na kopertach.

  - tak Cię widzą, jak do nich napiszesz!
 • Drukujemy WSZYSTKO!

  Bo w kopercie najważniejsza jest zawartość.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 POPW 1.4/2018

 naglowek parp grupa pfr unia fundusze polska

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie rekomendacji strategii Wzorniczej w Przedsiębiorstwie A&G Koperty Sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.

1.      ZAMAWIAJĄCY:

A&G Koperty Gołdapska Fabryka Kopert Sp. z o.o.
19-500 Gołdap
ul. Strefowa 3
NIP: 847 14 38 088
Adres strony internetowej: www.agkoperty.pl
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      Przedmiot zamówienia :

1.      Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków trwałych – MASZYNA MODUŁOWA DO PRODUKCJI KOPERT
W zakres dostawy wchodzi także transport urządzenia do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie maszyny.
Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu używanego środka trwałego, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki :
a)      Wykonawca sprzedający środek trwały wystawi deklarację określającą jego pochodzenie – treść deklaracji zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego
b)      Wykonawca sprzedający środek trwały potwierdzi w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych ( zał. Nr.6)
c)      cena środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż wartość podobnego nowego środka trwałego.
2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagane minimalne parametry techniczne funkcjonalności zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załączniki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 POPW 1_4_2018

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych

Załącznik nr 5 - wykaz dostaw referencyjnych

Załącznik Nr 6 - deklaracja pochodzenia używanego środka trwałego

Załącznik Nr 7 - Klauzula Informacyjna RODO