• Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Koperty Twoich marzeń.

  Pełny asortymet, kolorystyka, personalizacja.
 • Nadruki na kopertach.

  - tak Cię widzą, jak do nich napiszesz!
 • Drukujemy WSZYSTKO!

  Bo w kopercie najważniejsza jest zawartość.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 POPW 1.4/2018

 naglowek parp grupa pfr unia fundusze polska

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie rekomendacji strategii Wzorniczej w Przedsiębiorstwie A&G Koperty Sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.

1.      ZAMAWIAJĄCY:

A&G Koperty Gołdapska Fabryka Kopert Sp. z o.o.
19-500 Gołdap
ul. Strefowa 3
NIP: 847 14 38 088
Adres strony internetowej: www.agkoperty.pl
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      Przedmiot zamówienia :

1.    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków trwałych – MASZYNA DO FOLIOWANIA
W zakres dostawy wchodzi także transport urządzenia do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie maszyny.
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagane minimalne parametry techniczne/ funkcjonalności zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Informacje o ogłoszeniu:

Data publikacji: 27.11.2018

Termin składania ofert: 27.12.2018

Numer ogłoszenia: 1152065

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego, wskazany wpkt. 1 zapytania ofertowego, do dnia 27.12.2018r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.Zamawiający dopuszcza przesłanie ofert drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ofertymailowe powinny być przygotowane w formie plików pdf. W tytule maila zapis „OFERTA NAMASZYNĘ DO FOLIOWANIA KOPERT".Ofertę, przesyłaną pocztą, kurierem lub dostarczaną osobiście, zawierającą wszystkie wymaganeniniejszym zapytaniem dokumenty należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Na kopercienależy podać nazwę i adres wykonawcy oraz dopisać „OFERTA NA MASZYNĘ DO FOLIOWANIAKOPERT".

Załączniki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 POPW 1_4_2018

Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy_1_2018-11-28

Załącznik Nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu_

Załącznik Nr 4- oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych_

Załącznik nr 5 - wykaz dostaw referencjnych

Załącznik Nr 6 Klauzula Informacyjna RODO