• Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Koperty Twoich marzeń.

  Pełny asortymet, kolorystyka, personalizacja.
 • Nadruki na kopertach.

  - tak Cię widzą, jak do nich napiszesz!
 • Drukujemy WSZYSTKO!

  Bo w kopercie najważniejsza jest zawartość.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 POPW 1.4/2018

 naglowek parp grupa pfr unia fundusze polska

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie rekomendacji strategii Wzorniczej w Przedsiębiorstwie A&G Koperty Sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję  Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

 

Postępowanie prowadzone jest wg zasady konkurencyjności zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:
  A&G Koperty Gołdapska Fabryka Kopert Sp. z o.o.
  19-500 Gołdap
  ul. Strefowa 3
  NIP: 847 14 38 088
  Adres strony internetowej: www.agkoperty.pl
  E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Przedmiot zamówienia :
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi doradczej w zakresie zaprojektowania wzorów przemysłowych. Usługi w możliwie największym zakresie czasu powinny być świadczone w siedzibie zamawiającego w postaci spotkań konsultacyjnych 3h z udziałem min 2 ekspertów Wykonawcy. Minimalną wymaganą ilość spotkań ustala się na 8.

Wydatek związany z zakupem usługi doradczej w zakresie zaprojektowania wzorów przemysłowych:

 1)    Kopert konfekcjonowanych z unikatową, innowacyjną cechą zawieszki wraz z dedykowanymi materiałami POS , co odpowiada zapisanym w Strategii Wzorniczej rekomendacjom w obszarze portfela produktów

W ramach usługi powstaną innowacyjne projekty wzornicze linii produktów Zestawy kopert foliowanych z zawieszką. Specjalna konstrukcja i zastosowane materiały pozwolą na wielokrotne otwieranie i zamykanie opakowania – dzięki czemu użytkownicy będą mogli swobodnie wyjmować żądane ilości kopert, koperty natomiast będą chronione przed działaniem wilgoci i kurzu. Dzięki zawieszce opakowanie będzie można mocować w dowolnym, najbardziej dogodnym miejscu sklepu czy urzędu pocztowego – zapewniając najlepszą ekspozycję i największą dostępność dla znajdujących się w opakowaniu kopert. Opakowanie zbiorcze z zawieszką zmniejszy ilość odpadów, które powstawałyby, gdyby każda z kopert zapakowana była oddzielnie. Do wdrożenia tej linii produktów, niezbędne są usługi projektowe kopert konfekcjonowanych m.in. w formatach C5, B5, C4, B4 z wygodnym system otwierania z perforacją, jak również kopert konfekcjonowanych białych i kolorowych w formatach C6,DL,C5,C4 foliowanych z zawieszką oraz opcją wielokrotnego otwierania i zamykania. Usługa doradcza obejmie również zaprojektowanie tzw. zestawów mix oraz okazjonalnych kolekcji. Niezbędne będą również: projekt stojaków dedykowanych pod koperty konfekcjonowane, projekt informacji o produkcie zawartych na opakowaniu oraz projekt materiałów POS komunikujących zupełnie nowy produkt z rynkiem.

       2) Linii produktów z personalizowanymi oraz niskonakładowymi nadrukami cyfrowymi oraz Linii kopert z klejem nakładanym na gorąco wraz z dedykowanymi materiałami POS

W ramach usługi powstaną innowacyjne projekty wzornicze Linii produktów z personalizowanymi oraz niskonakładowymi nadrukami cyfrowymi oraz Linii kopert z klejem nakładanym na gorąco. Dzięki specjalnie opracowanej technologii aplikowania substancji klejącej – zmienią się podstawowe parametry projektów, z uwagi na zmniejszenie powierzchni klejącej. W związku z tym do wdrożenia produkcyjnego niezbędne będzie doradztwo w zakresie projektu klapki oraz projektu szerokości klejenia, dla każdego rodzaju kopert z tym rodzajem kleju, tj. koperty formatu C6, DL, C5, C65. W związku z cechą okienek o dowolnym kształcie, niezbędne będzie zaprojektowanie kopert w formatach C6, DL, C5, C65. Niezbędne będzie również zaprojektowanie materiałów POS, w celu odpowiedniej komunikacji z klientami. Wdrożenie linii produktów z nadrukami cyfrowymi wymaga z kolei zaprojektowania gotowych wzorów z dostępnym polem zadruku dla wszystkich formatów kopert (ze szczególnym uwzględnieniem produktów trójwymiarowych), przy czym istotne będzie uwzględnienie możliwości technologicznych urządzeń i materiałów. W tym przypadku również uzupełnieniem będzie projekt materiałów POS umożliwiających komunikację nowego produktu.

       3).  Kod Wspólnego Słownika zamówień CPV :

          79415200 - 8 - Usługi doradcze w zakresie projektowania

Informacje o ogłoszeniu:

Data publikacji: 17.06.2019

Termin składania ofert: 25.06.2019

Miejsce i sposób składania ofert:

1. Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres siedziby Zamawiającego, wskazany w pkt. 1 zapytania ofertowego, do dnia 25.06.2019r. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza przesłanie ofert drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oferty mailowe powinny być przygotowane w formie plików pdf. W tytule maila zapis „OFERTA NA USŁUGI DORADCZE”

3. Ofertę, przesyłaną pocztą, kurierem lub dostarczaną osobiście, zawierającą wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwę i  adres wykonawcy oraz dopisać „OFERTA NA USŁUGI DORADCZE”

4. Oferty złożone po terminie oraz dostarczone w sposób niezgodny z ust. 1 i 2 nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki do pobrania:

Zalacznik Nr 1 __formularz_ofertowy_u_doradcze.docx

Zalacznik Nr 2 __Uslugi_doradcze.docx

Zalacznik Nr 3 __oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_.docx

Zalacznik Nr 4 __oswiadczenie_o_braku_powiazan_osobowo_kapitalowych_.docx

Zalacznik Nr 5 __wykaz_uslug_referencjnych.docx

Zalacznik Nr 6 __Klauzula_Informacyjna_RODO.docx

 


 

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie rekomendacji strategii Wzorniczej w Przedsiębiorstwie A&G Koperty Sp. z o.o.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję  Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.