• UE
A&G Koperty
ul. Strefowa 3, Niedrzwica, 19-500 Gołdap,
info@agkoperty.com.pl
Tel.: +48.87.615.21.05

Formularz wyceny nadruku na kopertach, proszę wypełnić pola:

Nie wiesz jaką kopertę porzebujesz? Przejrzyj wzory:

  Rodzaj koperty:

  Liczba kolorów:

  Ilość kopert do nadruku:

  Plik graficzny:


  Gallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slide

  Scroll

   

  Nadruki wykonujemy metodą cyfrową lub offsetową w zależności od zamówienia na profesjonalnych maszynach drukarskich przeznaczonych do druku kopert.

  Większe ilości, druk na spad, oraz druk powyżej 20% powierzchni wyceniamy indywidualnie, gwarantując najwyższą jakość i najlepszą cenę.

   

   

  Szybka Wycena, sprawdź nas!

   

   

  INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
  Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest A&G Koperty Gołdapska Fabryka Kopert Sp. z o.o. ul. Strefowa 3, 19-500 Gołdap
  Skontaktować się z inspektorem ochrony danych można na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@agkoperty.com.pl.
  Dane osobowe będą przetwarzane przez A&G Koperty Gołdapska Fabryka Kopert Sp. z o.o. w szczególności:
  1) na podstawie odrębnej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
  a) przesłania oferty wykonania usługi nadruku na kopertach;
  Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  1) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będę przechowywane do czasu jej odwołania.
  Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
  1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
  2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
  3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
  4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
  5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
  7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczę lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
  8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
  9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
  Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z A&G Koperty Gołdapska Fabryka Kopert Sp. z o.o. (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych").
  *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rody (Uf) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  Używamy Cookies żeby dostarczać lepszych usług. Polityka Prywatności i Cookie